مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از سیر کاهشی ولادت در استان خبر داد وافزود: طی پنج سال اخیر تعداد موالید استان ۱۷ درصد کاهش داشته است.

صادق خدادادی در نشست خبری امروز (۱۰ دی) در تشریح وضعیت وقایع چهارگانه حیاتی در کشور و استان، به روند کاهشی ولادت در کشور و به تبع آن استان اشاره کرد وافزود:  در دهه شصت میانگین فرزند در هر خانواده شش نفر بوده که در دهه ۷۰ به چهار نفر و در دهه هشتاد به دو فرزند رسیده است و متاسفانه در دهه ۹۰ این تعداد به حدود یک یا دو فرزند رسیده است.

خدادادی تصریح کرد: برای اینکه به نرخ جانشینی برسیم و رشد جمعیت منفی نشود، باید به عدد ۲.۱ فرزند در هر خانواده برسیم و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، به طوری که ایران تا چندسال آینده پیر نشود نیز وجود میانگین ۲.۵ فرزند در هر خانواده نیاز است.

با کاهش ولادت در استان مواجهیم

خدادادی با بیان اینکه بیشترین نرخ تولد کشور در سالهای ثبت شده مربوط به سال ۱۳۶۵ است، گفت: در این سال دو میلیون و ۱۲۹ هزار و ۹۶۸ تولد به ثبت رسیده که در ۱۰۰ سال کشور بی نظیر است.

خدادادی تصریح کرد: در این سال ۴۳ نوزاد به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور متولد شد که متاسفانه این شاخص در حال حاضر به ۱۷.۱ تولد در کشور و ۱۵.۳ تولد در استان رسیده است.

خدادادی با بیان اینکه بیشترین میزان ولادت در استان مربوط به شهرستان جوانرود است، گفت: در این شهرستان در ۹ ماهه امسال ۱۷.۷ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه نسبت به روند کاهشی نرخ باروری در استان هشدار داد وافزود: متاسفانه استان با کاهش ولادت مواجه است و تعداد موالید ۹ ماهه امسال استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش داشته است.

وی به سیرنزولی ولادت استان در پنج سال اخیر هم اشاره کرد وافزود: مقایسه آمار ولادت در سال ۱۳۹۳ با ولادت ۳۶ هزار و ۱۱۲ نوزاد نسبت به سال گذشته با ولادت ۲۹ هزار و ۹۵۴ نوزاد نشان میدهد که آمار ولادت استان ۱۷ درصد طی این پنج سال کاهش داشته است.

در ۱۰ سال آینده با کمبود “دختر” مواجه می‌شویم

خدادادی نسبت جنسی ولادت استان را در ۹ ماهه امسال ۱۱۰ اعلام و تصریح کرد: این بدین معنی است که به ازای تولد هر ۱۱۰ نوزاد پسر، ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است.

وی افزود: متاسفانه نسبت جنسیتی ولادت در کشور نیز مانند استان مدام در حال افزایش است و از ۱۰۱ یا ۱۰۲ درسالهای گذشته به ۱۱۰ رسیده است و ادامه این روند می‌تواند در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده کشور و استان را با کمبود دختر مواجه کند.

خدادادی اشاره ای هم به آمار چندقلوزایی داشت وافزود: سال گذشته در سطح استان ۳.۵ درصد ولادت ها بصورت چندقلوزایی بوده است و ۴۹۴ مورد دوقلوزایی و ۲۳ مورد سه قلوزایی در استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: در ۹ ماهه امسال نیز ۳۲۴ مورد دوقلوزایی و ۱۳ مورد سه قلوزایی در استان ثبت شده که بیشترین آن مربوط به شهرستان اسلام آبادغرب و کمترین آن مربوط به شهرستان صحنه است.

کرمانشاهیان بیشتر از میانگین کشوری می‌میرند

خدادادی در ادامه در تشریح وضعیت فوتی های استان گفت: متاسفانه نرخ فوت در استان بالاست و در سال گذشته ۵.۶ مورد فوت در هر هزار نفر جمعیت داشته ایم که این میزان در میانگین کشوری ۴.۷ درصد بوده است و این شاخص ها نشان دهنده این است که در استان به ازای هر هزارنفر یک مورد فوتی بیشتر نسبت به میانگین کشوری داشته ایم.

وی افزود: در ۹ ماهه امسال میانگین سن فوت زنان ۶۵.۱۵ سال بوده و برای مردان ۶۰.۵ سال ثبت شده است.

پسران و دختران کرمانشاهی دیر ازدواج می‌کنند و زود طلاق می‌گیرند

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه به آمار ازدواج و طلاق استان هم اشاره ای داشت و افزود: میزان نرخ ازدواج در کشور هفت مورد در هر هزار نفر جمعیت است و این شاخص دراستان ۸.۵ مورد به ازای هر هزار نفر جمعیت است و این آمار نشان می‌دهد که نرخ ازدواج استان بالاتر از میانگین کشوری است و در این زمینه جزو شش استان با نرخ ازدواج بالا در کشور هستیم.

وی افزود: میانگین سن ازدواج در استان در سال گذشته برای مردان ۲۸.۲ و برای زنان ۲۳.۹ سال بوده و این درحالی است که این شاخص در کشور برای مردان ۲۷.۵ سال و برای زنان ۲۳.۴ سال بوده و این امر نشان میدهد که دختران و پسران کرمانشاهی نسبت به میانگین کشوری دیرتر ازدواج می‌کنند.

خدادادی نرخ طلاق کشور را نیز ۲.۲ مورد در هر هزار نفر جمعیت عنوان کرد وافزود: این شاخص در استان ۲.۳ مورد به ازای هر هزار نفر جمعیت است و این آمار نشان می‌دهد که نرخ طلاق در استان بالاست.

وی افزود: میانگین سن مردان استان به هنگام طلاق در سال گذشته ۳۶.۱ سال و برای زنان ۳۱.۲ سال بوده است و این درحالی است که این شاخص در سطح کشور برای مردان ۳۶.۹ سال و برای زنان ۳۲.۱ سال است.

مدیرکل ثبت احوال استان تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که دختران و پسران کرمانشاهی علاوه بر اینکه نسبت به میانگین کشوری دیر ازدواج می کنند، نسبت به میانگین کشوری هم زودتر طلاق می‌گیرند.

۲۰۰ هزار نفر هنوز برای دریافت “کارت هوشمند ملی” ثبت نام نکرده‌اند

خدادادی در ادامه گریزی هم به وضعیت صدور کارت هوشمند ملی دراستان داشت و با اشاره به جمعیت بیش از یک میلیون و ۶۰۹ هزار نفری افراد بالای ۱۵ سال در استان گفت: از این تعداد تاکنون یک میلیون و ۴۰۸ هزار نفربرای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: متاسفانه هنوز بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان برای دریافت این کارت ثبت نام نکرده اند و درخواست ما این است با توجه به شروع بهره برداری از این کارت ها در سال آینده، این افراد هرچه سریعتر برای دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۹هزار کارت صادر شده همچنان در دفاتر ثبت احوال باقی مانده، از افرادی که کارت آنها صادر شده خواست تا برای دریافت کارت خود اقدام کنند.

خدادادی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار نفر نیز درخواست صدور کارت داریم که هنوز برای این تعداد کارت صادر نشده است.

وی یادآور شد: باتوجه به بحث تحریم ها بحث صدور کارت با وقفه مواجه شد که با توجه به استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی با رفع مشکلات دراین زمینه تا پایان سال برای این تعداد نفر نیز کارت صادر خواهد شد/ایسنا