حامد دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: تا امروز ۲۵ هزار ویزا از کنسولگری عراق مستقر در کرمانشاه صادر شده است که از این تعداد، ۲۲ هزار ویزا متعلق به زائران استان کرمانشاه است.

دارابی همچنین تعداد ویزاهای صادره از کنسولگری عراق مستقر در استان کرمانشاه برای زائران کردستانی را ۲۷۰۰ ویزا عنوان کرد و گفت: ۳۰۰ ویزا نیز برای زائران استان لرستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ویزا در استان کرمانشاه طی ایام اخیر صادر شده است، گفت: هیچ مشکلی در بحث صدور ویزا نداریم و اگر زائران با در دست داشتن مدارک روزانه از صبح لغایت ساعت ۴ بعد از ظهر به دفاتر مراجعه کنند، طی ۲۴ ساعت صاحب ویزا می‌شوند.

دارابی عبور افراد از مرز بدون داشتن ویزا را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: خروج غیرقانونی از مرز ۳ سال حبس دارد و کسانیکه بدون ویزا به مرزها عزیمت می‌کنند اجازه عبور ندارند و عودت داده می‌شوند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت صدور ویزا در استان کرمانشاه بیان کرد: روزانه ۳ تا ۴ اتوبوس از زائرانی که به مهران می‌روند و فاقد ویزا هستند نیز به کنسولگری عراق مستقر در کرمانشاه عودت داده می‌شوند و برای این زائران  بر اساسی که گفته شد ویزا صادر می‌شود.