معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از اختصاص ۱۵پرونده های بخش خدمات به موضوع رستوران های غذاخوری خبر داد و بیان کرد: اولویت فعلی تعزیرات حکومتی برخورد با پرونده هایی است که افراد و شرکت ها از طریق برخورداری از ارز دولتی متعهد به تامین کالا شده اند.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: ۲۰ پرونده در استان کرمانشاه تشکیل شده که صاحبان آن ها یا کالاها را تامین نکردند یا کالاهایی را جایگزین کرده اند.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه میزان محکومیت های این حوزه را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

منبع: مهر