یادداشت طلوع – تذکرات جدی استاندار کرمانشاه به مدیران سطوح مختلف و اتمام حجت این مدیر جهادی با مسئولان کم کار در بدو ورود به این دیار محروم و فرورفته در مُرداب بیکاری، خوشایند بسیاری از منتقدان مدیریت‌های سلیقه‌ای و سیاست زده در استان واقع شد.

طی سالهای اخیر سیاست زدگی و کارهای جسته و گریخته مدیران، ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد و فرهنگ این دیار وارد کرده تا جاییکه برون رفت از این گرداب مشکلات و معضلات، به آرزو و آمالی دست نیافتی تبدیل شده است.

بازوند شاید متفاوت تر از دیگر استانداران، خواب را از چشمان مدیرانی ربود که با فعالیت‌های خنثی و روزمره خود، نه تنها قدمی برای رفع مشکلات استان کرمانشاه بر نداشتند بلکه خود باری بر دوش مردم این دیار محروم و جنگ زده شدند.

استاندار کرمانشاه، کم کاری و بی‌تحرکی مدیریتی را خط قرمز خود برای برخورد با مدیران زیرمجموعه خود اعلام کرده است و به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای خداحافظی با مدیران کم کار آغاز شده است.

بازوند در جلسات اخیر خود خطاب به مدیران استانی، اعلام کرد که با مدیران کاهل و تنبل نمی‌توان کرمانشاه را از رنج بیکاری و رکود خلاص کرد و چه بسا تذکرات جدی این مدیر پُرکار، فتح‌البابی برای تحول و تغییری محسوس در استان باشد. تغییری که سال‌های سال است تنها در حد شعار باقی مانده و پروژه‌های کوچک و بزرگ این استان در چنبره کاهلی مدیران، به خواب رفتند…