فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این دو متهم در اعترافات خود عنوان کردند که پس از پارک خودرو، یکی از آنها به تعقیب صاحب خودرو و سرنشینان آن پرداخته و نفر دیگر که با فرد تعقیب کننده در اتباط بوده اقدام به باز کردن درب خودروها و سرقت آن کرده است.
وی گفت: آنها در ادامه اعترافشان عنوان کردند که پس از سرقت ۱۳ دستگاه خودرو، آنها را در زمینهای خالی اطراف شهرک کیانشهر اوراق و قطعاتش را به فروش رسانده اند.
سرهنگ براری در پایان با اشاره به تحویل سارقان حرفه ای به دستگاه قضائی از شهروندان خواست در هنگام پارک خودروی خود حتی به صورت کوتاه مدت در کنار خیابان حتما تجهیزات ایمنی لازم را روی آن نصب و مراقب افراد مشکوک اطراف خود باشند.