به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی طلوع، اولین مؤسسه خیریه بیمارستانی در سطح بیمارستان‌های دولتی شهرستان کرمانشاه، در مرکز آموزشی درمانی طالقانی تشکیل شد.

این موسسه به منظور افزایش نقش خیرین و تسهیل در فرآیند مشارکت های مردمی در حوزه درمان تشکیل شد و اولین جلسه مجمع عمومی هیئت مؤسس آن با حضور جمعی از خیرین و معتمدین و پزشکان خیراندیش، در دفتر ریاست مرکز فوق تشکیل شد.

در اولین نشست، این هیئت رئیس اداره امور خیرین معاونت اجتماعی دانشگاه، در خصوص رسالت، اهداف، شیوه تشکیل و نحوه اداره مؤسسات خیریه بیمارستانی توضیحاتی ارائه کرد.

سپس با رأی گیری حاضرین در جلسه بهزاد شهبازی، آرش امیری، اسعد نوبخت، سمیه السادات هاشمی، ابراهیم حقیقی، آرزو ثابت و مریم السادات سپیده دم، به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، مدیر عامل، بازرس اصلی، بازرس علی البدل و دبیر مؤسسه انتخاب شدند.

گفتنی است؛ مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله طالقانی، نخستین بیمارستان دولتی در سطح شهرستان کرمانشاه است که مؤفق به تشکیل مؤسسه  خیریه بیمارستانی مطابق با آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی وزارتخانه‌ای گردیده است.