وحید خسروی اظهار کرد: این تعداد نسبت به سال قبل با ۵۳ هزار و ۲۰۵ ورزشکار سازمان یافته، رشد ۳۴ درصدی داشته است.

خسروی در ادامه بیشترین ورزشکاران سازمان یافته استان را به ترتیب مربوط به شهرستانهای کرمانشاه با ۴۳ هزار و ۸۴۰ ورزشکار، اسلام آبادغرب با ۳۵۲۷ ورزشکار و جوانرود با ۳۵۰۶ ورزشکار عنوان کرد.

به گفته دبیر هیات پزشکی ورزشی استان، شهرستانهای ثلاث باباجانی با ۶۸۱ ورزشکار و دالاهو با ۱۰۶۷ نفر، کمترین ورزشکاران سازمان یافته را در سطح استان دارند.

فوتبال دارای بیشترین ورزشکار سازمان یافته

خسروی در ادامه به وضعیت ورزشکاران سازمان یافته رشته های مختلف ورزشی اشاره کرد و گفت: در بین رشته های ورزشی، فوتبال با ۱۲ هزار و ۲۵۸ نفر، ژیمناستیک با ۶۸۲۹ نفر، تکواندو با ۵۹۰۳ نفر، کشتی با ۵۸۸۴ نفر و والیبال با ۵۳۳۹ نفر پنج رشته ای هستند که بیشترین ورزشکاران سازمان یافته را در استان دارند.

وی گفت: هیات های ورزشی ورزش کارگری با ۲۷ نفر، ناشنوایان با ۴۵ نفر و شمشیربازی با ۵۱ نفر نیز کمترین ورزشکاران سازمان یافته را دارند.

رشد چشمگیر ورزشکاران رشته باستانی و پهلوانی

خسروی در خصوص رشته هایی که امسال بیشترین رشد را در تعداد ورزشکاران سازمان یافته داشته اند نیز گفت: امسال تعداد ورزشکاران رشته ورزشی باستانی و پهلوانی استان از ۶۳ ورزشکار با رشد ۶۷۰ درصدی به ۴۸۵ ورزشکار رسیده و این هیات بیشترین رشد را در تعداد ورزشکاران سازمان یافته بین هیات های ورزشی استان داشته است.

وی افزود: تعداد ورزشکاران سازمان یافته هیات بومی و محلی نیز از ۸۶۷ نفر با رشد ۳۳۳ درصدی به ۳۷۴۹ نفر و تعداد ورزشکاران گلف از ۲۴ نفر با رشد ۲۸۸ درصدی به ۹۳ نفر رسیده است./ایسنا