فروزی تاکید کرد: اگر تعداد لرزه‌هایی که در سومار طی چند وقت اخیر رخ داده را با گذشته مقایسه کنیم، روند چندان افزایشی نداشته است.

وی با بیان اینکه زلزله‌های منطقه سومار معمولا به شکل فوج لرزه است، یادآور شد: در این مدل طی یک یا دو هفته تعداد زیادی زلزله با بزرگی نهایتا چهار یا ۴.۵ ریشتر در منطقه رخ می‌دهد که روندی طبیعی به شمار می‌رود.

مسئول شبکه ‌لرزه نگاری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تاثیر زلزله سایر استان‌های کشور که چند وقت اخیر شاهد آن بودیم بر فعال شدن گسل‌های این منطقه چندان ثابت شده نیست، اضافه کرد: زلزله دیگر استان‌ها در بلوک‌های لرزه زای دیگری رخ داده که خیلی در ارتباط با منطقه سومار نیست/ایسنا