حسام الدین شیخی – روزنامه نگار: هنوز دو سال تا پایان ریاستش برای این هیات باقی مانده بود که با بهانه های غیررسمی همچون کهولت سن و عدم هوشیاری کافی برکنار شد. اما در نهایت آنچه که عنوان شد ارزیابی عملکرد و نیاز به تغییر در این هیات بود و فدراسیون ورزش‎های همگانی جمهوری اسلامی ایران هم با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه سرپرست جدید این هیات را منصوب کرد.

هیاتی که جمعیت ورزشکاران و گردش مالی بسیار بالای آن موجب شده تا به یک هیات خاص تبدیل شود. اما چه چیزی پشت این عزل و نصب‎ها وجود دارد که سرپرستی در مهر ماه به جای آقای شاملی منصوب می شود اما چطور می شود که با فاصله سه ماه در تاریخ ۲۸ دی ماه در سکوت کامل خبری جایش را به سرپرست جدید می دهد؟

اگر قدری به قبل بازگردیم جایی که سرپرست هیات همگانی، سال گذشته سرپرست یک معاونت بود که نتوانست نظر مسئولین مربوطه را برای پست معاونت جلب کند! اما حالا با توجه به زوایای پنهان در این جابجایی ها شائبهء مهندسی انتخابات آن هم در یک هیات ورزشی حائز اهمیت بوجود می آید.

این اقدامات آنقدر شک و گمان برانگیز است، می توان گمانه زنی کرد که طی سه ماه تمام اقدامات و تغییرات لازم را برای انتخابات آینده ترتیب اثر داده اند و از آنجایی که سرپرست حق شرکت در انتخابات مجمع را ندارد جایش را به شخصی دیگر می دهد تا بتواند در انتخابات شرکت کند و از آنجایی که مجمع با یک سناریوی از پیش تعیین شده مواجه می شود، گزینهء مدیرکل به راحتی با آرای مجمع بعنوان رییس هیات ورزش‎های همگانی انتخاب می شود!

شاید آقای مدیرکل یادشان رفته که نمی توان رد پای خود را از روی آسفالت تازه با قیر داغ پاک کرد که کسی متوجه نشود او در تلاش است تا مشاورعالی خود را در پستهای ارزشمند قرار دهد! در هر حال مسئولین ورزش استان باید پاسخگوی این شوائب بوجود آمده از برکناری خلاف اساسنامه تا افشاگری شاملی از روابط عمومی سفارشی هیات با حقوق سفارشی باشند یا ما منتظر باشیم پس از تخلفات آشکار، سرپرستی که استعفا داده بعنوان رییس هیات ورزشهای همگانی انتخاب شود!