استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۶ حوزه انتخابیه و هشت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه با یک میلیون تن جمعیت دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است که بیش از ۷۰ نفر برای تصاحب این کرسی ها با هم رقابت می کنند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه ۹۸ برگزار می شود/ایرنا