خسروی، سردترین نقطه استان طی ۲۴ ساعت گذشته را کوزران با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیرصفر و گرم‌ترین نقطه استان را سومار با بیشینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: دمای هوای کرمانشاه در این بازده زمانی بین حداقل یک درجه زیرصفر و حداکثر سه درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است/فارس