جاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا برای رسیدن به این اهداف، مدیران انقلابی تربیت شده اند؟ گفت: متاسفانه ما از ضعف مدیریتی در کشور رنج می بریم و مدیران فعلی ما در تراز انقلاب و متناسب با نیازهای دهه پنجم انقلاب نیستند و معتقدم که مدیران فعلی نمی توانند بار مشکلات کشور در دهه پنجم انقلاب را به دوش بکشند.

وی افزود: اگر به فهرست مدیران ارشد فعلی و برنامه ریزان اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم نگاه کنیم، می بینیم که بدنه اصلی آنها در دهه ۶۰ نیز مدیریت کرده اند و برای همان دوران مناسب بودند.

نماینده کرمانشاه در مجلس ادامه داد: بخش مهمی از مدیران فعلی دولت و به ویژه مدیران ارشد از کهولت سن رنج می برند و دیگر کشش و توان لازم برای انجام کارهای بزرگ و مدیریت کلان ندارند و به همین دلیل نمی توان خیلی به آنها برای رفع مشکلات امیدوار بود.

جاسمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا می توان ضعف های مدیریتی را ناشی از پروژه نفوذ دشمن دانست؟ گفت: شاید این تعبیر که عده ای از طرف دشمن تربیت شده و در ارکان مدیریتی کشور قرار گرفته باشند، صحیح نباشد، اما به طور قطع عده ای حتی به صورت ناخواسته در نظام مدیریتی ما کارهایی انجام می دهند که به معنی آب ریختن به آسیاب دشمن است و این مدیران باید از عرصه مدیریتی کشور کنار گذاشته شوند./موج