فردین امیری  در خصوص برنامه پخش برنامه ها افزود: پرداخت تمامی برنامه های شبکه به فرا خور به موضوع مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نیز انتخاب و پخش برنا مه های تامینی مناسب از جمله ۱۲ فیلم سینمایی مرتبط با موضوع انقلاب و ……

دربرنامه های رادیو کرمانشاه هم به شکل ویژه به این موضوع پرداخته می شود و پیش بینی های لازم نیز صورت گرفته است .

-تهیه و ساخت بیش از ۵۰ قسمت نمایش رادیو های فاخر ۳۰ دقیقه ای به مدت ۱۵۰۰ دقیقه با موضوع انقلاب اسلامی

– ساخت ۱۰ قسمت مستند فاخر ۳۰دقیقه ای پیرامون معرفی چهره های شاخص انقلاب اسلامی

-ساخت برنامه های کوتاه و موثر درقالب های متفاوت

میزگرد های کارشناسی ، صدای انقلاب ، جنگ انقلاب ، راه افتخار ، از پهلوی تا پایان ، مسابقه پیامکی و …. از دیگر برنامه های پیش بینی شده رادیو کرمانشاه درایام پیروزی انقلاب اسلامی است و تمامی برنامه ها هم به فراخور به موضوع خواهند پرداخت .

واحد خبر نیز باتولید گزارش خبری از توانمندیهای حوزه های مختلف اقتصادی ، صنعتی ، پزشکی ، ورزشی ….. و پخش آنها ازشبکه سراسری خدمات ارزنده و پرشمار انقلاب شکوهمند اسلامی را روایت خواهد کرد .