مهندس صفری در گفتگو با خبرنگار طلوع، با بیان اینکه سال گذشته ۵ هکتار زعفران در شهرستان کشت شده افزود: توسعه کشت زعفران در سال جاری ۸/۵ هکتار بوده است.

وی افزود: در سال ۹۱ برای اولین بار نیم هکتار بصورت ترویجی در این شهرستان کشت گردید که با توجه به عملکرد(۷ کیلو گرم در هکتار) و کیفیت مناسب زعفران در شهرستان کشت این طلای سرخ با استقبال کشاورزان روبرو گردید به گونه ای که در سال جاری هشت و نیم هکتار به سطح زیر کشت این محصول اضافه گردید.

صفری خاطر نشان کرد: در سنوات گذشته به ازاء هر هکتار مبلغ هشت میلیون تومان بصورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است و در سال جاری نیز در صورت تخصیص اعتبار مبلغ مذکور به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی در پایان گفت: متقاضیانی که دارای زمین مناسب و تامین حداقل دو نوبت آبیاری در مهر و اردیبهشت را داشته باشند با مراجعه به مرکز خدمات مربوطه نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا از مزایای این محصول گرانبها بهره مند گردند.