به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی طلوع، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در نشست «شورای مبادلات مرزی» اظهار داشت: در بازدیدهایی که از بازارچه‌های مرزی داشته‌ام،‌ مردم نسبت به وضعیت عمرانی و خدماتی بازارچه ها اعتراضاتی داشته اند.

بازوند بیان کرد: مهندس نیک کردار و مدیرکل راه و شهرسازی هزینه های لازم برای زیرساختهای بازارچه های مرزی را به تفکیک تهیه و ارائه کنند.

استاندار کرمانشاه بر استفاده از تجارب بازارچه‌های مرزی موفق در دیگر استانها تاکید کرد.

وی گفت: کمیته‌ای با مسئولیت تهیه شرح خدمات در بازارچه های مرزی تشکیل شود و امکان واگذاری خدمات در مرزهای غیررسمی به بخش خصوصی در قالب BOT (بی او تی) را در قالب یک فرآیند قانونی بررسی کند.

بازوند اظهار کرد: از نمایندگان مردم شهرستانهای دارای بازارچه مرزی در مجلس شورای اسلامی برای حضور در نشست «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» دعوت به عمل آید تا بیشتر در جریان مسائل بازارچه های مرزی قرار گیرند.