سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار طلوع اظهار داشت: در پی وقوع زلزله شدید یکشنبه شب در استان کرمانشاه خوشبختانه هیچ گونه خسارتی به تاسیسات ،سازه ها،تونل های در حال ساخت و عرشه احداث شده قطار شهری کرمانشاه وارد نشد.

وی افزود: به محض وقوع زلزله تمامی نیروها ،پرسنل و ماشین آلات به حالت آماده باش کامل در آمدند و شیفت شب برای جلوگیری از بروز حادثه احتمالی تعطیل شد.

مهندس ساسانی با اعلام این موضوع که این سازمان هم اکنون در حال آمادگی کامل به سر می برد، تصریح کرد: از امروز صبح با بررسی تمام تاسیسات و تونل ها و اطمینان از عدم بروز خسارت کار روزانه روند طبیعی خود را آغاز کرد و هم اکنون در جبهه ها مختلف، کار در حال انجام است.