وی همچنین با بیان اینکه تا کنون هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به کرونا در کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه گزارش نگردیده است ابراز داشت که این شرکت از همان ابتدا با تشکیل جلسات کمیته بحران و اتخاذ تصمیمات مهم و اجرای پروتکل های بهداشتی در این خصوص و استفاده از همه ی پتانسیل های موجود در شرکت گام های موثری در جهت مقابله با این ویروس برداشته است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در پایان نیز با بیان اینکه این شرکت تا کنون همه تعهدات خود را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تحویل کود اوره مورد نیاز کشاورزان انجام داده است عنوان کرد که اولویت ما در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه تأمین نیاز داخلی است و علیرغم قطع ۳۸ روزه ی گاز در دیماه و بهمن ماه که منجر به توقف تولید گردید نیز بیش از تعهدات خود این مهم را به اثبات رسانده ایم.

ایشان ابراز امیدواری کرد که با تلاش مضاعف مسئولین و ارتقاء مدیریت شبکه توزیع کود در کشور، سازمان های مسئول بتوانند کود مورد نیاز کشاورزان عزیز را در زمان مناسب به دست آنان برسانند.