یارویسی در ادامه از مردم خواست تا گوشت و مرغ را از مراکز مجاز خریداری کرده و به هیچ عنوان از افرادی که در معابر اقدام به کشتار غیرمجاز دام و یا فروش مرغ زنده می کنند، خریداری نکنند.

یارویسی گفت: گوشت، مرغ و ماهی از باب احتمال آلوده بودن به بیماری کرونا هیچ توجیه علمی ندارد، اما در خرید این اقلام باید موازین بهداشتی رعایت شود/ایسنا