فردی که قوی و جوان است شاید راحت با این بیماری کنار بیاید، اما همین فرد جوان قطعا در خانه پدر و مادر مسنی دارد و یا حتما یکی از بستگان نزدیک مبتلا به دیابت و… دارد، بنابراین این فرد می تواند برای افراد خانواده خود یک تهدید محسوب شود.

از طرفی سیستم بهداشت و درمان توان این همه فشار را ندارد و اگر افراد از روی بی مبالاتی به این بیماری مبتلا شوند قطعا فشار مضاعفی به این سیستم وارد خواهد شد و بیماران نیازمند کمتر از خدمات بهره مند می‌شوند و مسئولیت اجتماعی همه اینها با افرادی است که پیشگیری و مراقبت نمی‌کنند/ایسنا