معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت دمایی نیز گفت: امروز (چهارشنبه) حداکثر دمای شهر کرمانشاه به ۱۸ درجه و حداقل دما نیز امشب به ۶ درجه بالای صفر می رسد و تقریبا تا پایان هفته تغییر خاصی نخواهد داشت.

وی گفت: امروز شهر سومار با حداکثر دمای ۲۳ درجه گرمترین و امشب شهر حمیل در اسلام آبادغرب با حداقل دمای سه درجه بالای صفر خنک ترین نقاط استان خواهند بود.

زوراوند همچنین میانگین بارش استان در سال زراعی ۹۸-۹۹ از اول مهر ۹۸ تا ششم فروردین ۹۹ را ۳۶۸.۴ میلی متر ذکر کرد و گفت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۵۷۲.۳ میلی متر بود۳۶ درصد کاهش ولی در مقایسه بادوره بلندمدت سه درصد افزایش نشان می دهد.

معاون هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه پاوه با ۴۸۱.۷ میلی متر، گواور ۴۵۷.۲ میلی متر و ماهیدشت با ۴۵۶.۱ میلی متر بیشترین بارش های امسال را به خود اختصاص داده اند، گفت: سومار با ۱۴۶.۴ میلی متر، قصرشیرین با ۲۰۸.۴ میلی متر و سنقروکلیایی با ۲۹۹.۴ میلی متر نیز کمترین بارش ها را داشته اند.

وی در پایان گفت: از ابتدای مهر ۹۶ تا ششم فروردین ۹۸ میانگین بارش های شهر کرمانشاه نیز به ۴۲۱.۵ میلی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۸۰.۳ میلی متر بوده ۱۲ درصد کاهش و نسبت به دوره بلندمدت ۳۱ درصد افزایش داشته است/ایرنا