کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار طلوع، با بیان توصیه‌هایی در خصوص اقدامات لازم هنگام وقوع زلزله اظهار داشت: در هنگام زلزله خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید چنانچه در آپارتمان زندگی می‌کنید به طرف درهای خروجی، پله‌ها و آسانسورندوید و در محل های نسبتا امن ساختمان مانند زیر میزها، تخت خواب های محکم، خروجِی های طاقی مانند چارچوب درها، مکان‌های با سقف‌های کوچک و راهروهای باریک و یا زیر پله ها پناه بگیرید و اگر خانه مسکونی شما یک طبقه است و دارای فضای باز است فورا و با احتیاط  از خانه خارج و به فضای باز بروید.

وی بیان کرد: اگر در جایی هستید که محل ایمن وجود ندارد به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن اینکه با کف دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با بازوانتان سر خود را محافظت کنید. چنانچه درمحل هایی هستید که مواد آتش زا  و مواد شیمیایی و سمّی و غیره وجود دارد  فورا خارج شوید و اگر در آشپزخانه یا موتورخانه شوفاژ هستید محل را سریعا ترک کنید.

خاصی در ادامه گفت: در هنگام زلزله چنانچه خارج از خانه هستید در کوچه ها و خیابانها تجمع نکنید و راه عبور وسایل نقلیه امداد رسان را باز نگه دارید.از نزدیک شدن به ساختمان‌های تخریب شده و ساختمان‌های بلند اجتناب کنید و از کوچه های تنگ و باریک عبور نکنید. از ایستادن در کنار رودخانه ها، لبه صخره‌ها، روی ساختمان‌های آسیب دیده، خرابه ها و پل های رو گذر و عابر پیاده خودداری نمایید. از راه رفتن و ایستادن در زیر سیم‌های برق و نیز مجاور تیر و دکل برق اجتناب کنید.

وی اظهار کرد: از روی آوار عبور نکنید و از جابجا کردن هر گونه مصالح ساختمانی خودداری نمایید. زیرا ممکن است موجب ریزش دوباره ساختمان گردد، اگر در اتومبیل هستید اتومبیل را در کنار خیابان به دور از تیرها و سیمهای برق، ساختمانها و پل های سواره رو و پیاده رو متوقف کنید، همانجا بمانید تا زلزله تمام شود.

خاصی گفت: به هر حال خونسردی و آرامش خود را باید در هر شرایطی حفظ کنیم تا بتوانیم از کودکان، افراد سالخورده، زنان باردار و دیگر اعضای خانواده محافظت کنیم.