این مقام انظامی در پایان گفت: هرگونه اقدام و اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا از قبل توسط دانشگاه علوم پزشکی از طریق صداوسیما و رسانه ها به مردم اعلام و عموم شهروندان در جریان آن قرار داده خواهند شد.