افراد دارای بیماری زمینه ای درخانه بمانند
سخنگوی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: افراد در معرض خطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای حتماً در خانه بمانند و به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.
شکیبا افزود: باتوجه به خطر ابتلا شیوع بیماری کرونا ضروری است، که تمام افراد توصیه های بهداشتی را رعایت کنند و تا حد امکان از خانه خارج نشوند.
وی اظهار داشت: این ضرورت برای افراد در معرض خطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای بسیار جدی تر است زیرا کرونا می‌تواند منجر به مرگ آنان شود.
سخنگوی ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا دانشگاه علوم‌ پزشکی‌کرمانشاه عنوان کرد: این افراد باید حتما در خانه بمانند و سایر اعضای خانواده نیز در شرایطی ایزوله از آنان مراقبت کنند تا با مشکل روبرو نشوند/ایرنا