در ادامه اصلاح هندسی ورودی شهرک های پردیس و صدرا مورد بررسی قرار گرفت. با اجرای این طرح علاوه بر کاهش قابل توجه و روان‌سازی گردش ترافیک در اطراف میدان آزادگان، مشکلات حمل ونقلی اهالی شرک های صدر و پردیس و ساکنان مسکن مهر ارتش حل شده و وضعیت تردد در این شهرک ها و میدان آزادگان بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: خروجی جلسات ترافیکی باید تاثیر ملموسی بر کم شدن مشکلات ترافیکی داشته باشد.
دکتر طلوعی ادامه داد: مجموعه شهرداری سعی کرده است با وجود همه مشکلات اقتصادی از حداکثر ظرفیت حل مشکلات ترافیکی شهر بهره ببرد.
شهردار کرمانشاه با انتقاد از عدم نظارت بر تولید بی‌رویه و عرضه خودرو در شهرها افزود: بدون توجه به جوابگو نبودن زیرساخت‌ها هرساله تعداد زیادی خودرو سورای به جمعیت خودرویی شهرها اضافه می‌شود که این رویه تصمیمات ترافیکی را سالیانه کرده است، یعنی شما هر سال باید تصمیمات مناسب با همان سال را گرفت و اجرا کرد و سال جدید تصمیمات و اقدامات سال گذشته کارآمد نیست.