با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده بین‌المللی، بخش دولتی از توان بسیار محدودی برای سرمایه‌گذاری‌های تحول‌آفرین و اشتغال‌زا برخوردار است. در این شرایط راهی جز معرفی جذابیت‌ها و فرصت‌ها و فراهم کردن بسترها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

صنعت گردشگری گونه‌ای از اقتصاد است که بخش عظیمی از درآمدهای آن به شکل مستقیم نصیب طیف وسیعی از صاحبان کسب و کارها و مشاغل جامعه می‌شود و هر مدیر دولتی که این راه را در پیش گرفت باید هوش و درایت او را تحسین کرد‌. کرمانشاه برای توسعه نیازمند تکرار معرفی‌های هوشمندانه‌ و در سطح ملی است.

بهزاد خالوندی/روزنامه نگار