برشاهی تاکید کرد: با گذشت زمان این سراها دیگر کارکرد خود را از دست دادند و اکنون فقط محلی برای انبار کالاهای برخی از مغازه داران راسته‌ها هستند و به شکل متروک درآمده‌اند.

وی بابیان اینکه صنوف راسته بازارها برای تبدیل این سراها به انباری تغییراتی در فضای معماری آنها ایجاد کرده‌اند، عنوان کرد: عمده این سراها دارای حیاط های بزرگ و نما و معماری زیبایی هستند که متاسفانه بسیاری از آنها درحال حاضر این معماری خود را از دست داده‌اند، لذا در برنامه داریم تا سراها را به شکل سابقشان بازگردانیم.

معاون میراث فرهنگی استان یادآورشد: طبق برنامه احیای سراهای تاریخی بازار کرمانشاه را از سرای وکیل الدوله و با مشارکت خود بازاریان و متولی موقوفه آغاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پس از احیای این سرا بخشی از آن را به منظور انجام فعالیت‌های تجاری اختصاص می‌دهیم و بخشی نیز به شکل فضایی برای استراحت گردشگرانی که به بازار خواهند آمد آماده می‌شود تا سراهایی مانند بازار سنتی تبریز و شیراز داشته باشیم/ایسنا