محمودرضا نیازی اظهار کرد: گازمایع سیلندری صرفا جهت سوخت لوازم خانگی گازسوز بوده و هر نوع استفاده مستقیم و یا غیر مستقیم(تخلیه گاز سیلندر در مخزن خودرو از طریق واژگون کردن) از سیلندر گاز مایع به عنوان سوخت خودرو غیرایمن است.

وی مصرف گاز سیلندری به این شیوه را تهدیدی جدی برای مصرف‌‌کنندگان، سرنشینان و شهروندان همجوار این خودروها دانست.

نیازی با اشاره به نصب سیلندرهای گاز بر روی برخی از خودرهای سواری، افزود: این کار باعث بروز حادثه و خسارات جانی و مالی می‌شود.

وی اظهار کرد: در زمان بروز تصادفات، گاز مایع یازده کیلویی نشست سریع و آسانی دارد که خطرناک است.

به گفته این مسئول، سیلندر این نوع گاز نیز  فقط برای مصارف خاص طراحی شده که در  صورت بروز نشتی از شیر یا بدنه می‌توان سریع آنها را به محیط باز و امن منتقل کرد، اما هنگام استفاده در خودرو این امکان فراهم نیست.

مدیر کل استاندارد کرمانشاه تصریح کرد: اگر اثبات شود مراکز تاسیسات سیلندر پرکنی تحت پوشش استاندارد اقدام به عرضه گاز مایع جهت شارژ در خودروها می‌کنند، افراد متخلف به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

نیازی با اشاره به اینکه ساختار تاسیسات و خدمات مربوط به شارژ و عرضه سیلندر گاز مایع مشمول مقررات استاندارد اجباری است، ادامه داد: یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران نظارت بر اجرای خدمات توزیع گاز مایع سیلندری مورد استفاده در لوازم گازسوزخانگی است.