مدعی العموم کرمانشاه در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی مردم و دستگاه های اجرایی، افزود: براین اساس، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهیانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود.

کرمی اضافه کرد: همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.

دادستان کرمانشاه در پایان اعلام کرد: به مستاجران بابت دوماه تمدید اجاره جریمه‌ای تعلق نگرفته و محاکم قضایی هم برای این مدت حکم تخلیه صادر نخواهند کرد.