سرهنگ شیری یادآور شد: در راستای اجرای این طرح ۵ دستگاه خودرو متخلف توقیف و برای مالکان ۶ دستگاه خودرو جهت معرفی خود به پلیس راهور شهرستان پیامک ارسال شد.