در شرح وظایف و اختیارات این مرکز آمده است چنانچه ظرف مدت یک ماه دستگاه اجرائی مجوزهای مربوط به یک فرآیند سرمایه گذاری را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با تشخیص استاندار راسا مجوز مربوطه را صادر نماید، همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان است و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی و اعمال اختیارات مربوط مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود.
مرکز خدمات سرمایه گذاری را می توان ضعیف ترین کانون جذب سرمایه گذاری در استان دانست و به جرات می شود ادعا نمود این مرکز اقدام چشمگیر و در خور دفاعی از خود نداشته ،مرکزی که سردر آن هنوز مزین به شعار سال حماسه سیاسی و اقتصادی است به وضوح نشان داده نمی تواند و یا توان آن را ندارد که در جذب سرمایه گذاری عملکردی در شان و نیاز استان داشته باشد در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان در تهران نیز این مرکز نتوانست قابلیت های استان را به مهمانان و شرکت های حاضر در نشست معرفی کند و حتی از تهیه جزوات یا بروشورهائی برای معرفی جاذبه های سرمایه گذاری استان ناتوان بود.
یکی از دلایل عدم موفقیت این مرکز را می توان مدیریت های ناکارآمد و ضعیفی دانست که توان برقراری ارتباط با مدیران ارشد استان و سرمایه گذاران را نداشته و فقط به امور روزمره مشغول بوده اند و حتی از توجه به تابلو ورودی مرکز که شعار سال حماسه سیاسی و اقتصادی در یک دهه پیش روی آن منقش است عاجزند، چاپ کتاب با هزینه گزاف و یا هزینه های بی مورد و بدون توجیه تنها دستاورد مرکزی است که حیاط خلوت اداره امور اقتصادی و دارایی شده است ،از طرفی نیز بدنه این مرکز از وجود نیروهای متخصص و دارای ارتباطات خوب و موثر تهی است.
اینکه چرا این مرکز طی سالیان اخیر دستاورد چندانی نداشته و یا اگر هم داشته سوالی است که مدیران مرکز خدمات سرمایه گذاری استان باید پاسخ دهند از سویی با بودن مدیریت سرمایه‌گذاری استانداری ماهیت وجودی و عملکردی این مرکز چه می تواند باشد.
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه حتی در ارتباط با مراکز تبلیغاتی و اطلاع رسانی مثل رسانه ها که می توانست به عنوان بازوئی توانمند در کنار این مرکز باشند غافل بوده تا بسیاری از شهروندانی که از مقابل ساختمان آن می گذرند از خود بپرسند پنجره واحد برای استان چه کرده پنجره واحدی که حتی نتوانست پنجره ای شکسته باشد که کور سوی امیدی از سرمایه گذاری برای استان به ارمغان آورد./محسن یاری