جعفر نصوری  با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح هادی تاکنون این طرح در ۷۸۳ روستای استان کرمانشاه اجرا شده است، اظهار داشتدر سال جاری نیز اجرای طرح هادی در ۱۶۵ روستای استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه درصدد اجرای این طرح در ۱۶۵ روستای استان تا پایان تیر ماه سال آینده هستیم، افزود: ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد روستا در نظر گرفته شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفتطرح هادی در تمام مناطق استان کرمانشاه و به تناسب تعداد روستاهای هر منطقه اجرا می شود.

وی بیان داشت۹ میلیارد تومان هم برای بازسازی طرح هادی ۲۸ روستایی که معابر آنان در اثر زلزله آسیب دیده مصوب شده که ۷۵ درصد آن تخصیص یافته است، 

نصوری عنوان کرد: از چهار میلیارد تومان اعتبار تصویب شده استانی دو میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان برای اجرای طرح هادی در سطح روستاهای استان تخصیص یافته است.

 وی همچنین درباره صدور سند روستایی بیان کرد: در سطح استان ۱۲۷ هزار واحد مسکونی وجود دارد که برای ۸۰ هزار واحد روستایی سند صادر شده است./مهر

Related image

 Related image

Related image

Image result for ‫اجرای طرح هادی در روستاهای ایلام‬‎

Related image