کشف ۲۴ فقره سرقت در ۲۴ ساعت اخیر
وی در ادامه از کشف ۲۴ فقره سرقت در ۲۴ ساعت اخیر و با تلاش ماموران پلیس شهرستان کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ براری همچنین از دستگیری ۲۰ سارق طی این مدت و معرفی آنها به دستگاه قضائی خبر داد.