وی در ادامه به معضل خانه مسافرهای غیرمجاز در کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکثر این خانه مسافرها تخلفاتی دارند و مسافرین واقعی را پذیرش نمی‌کنند، بنابراین از سال گذشته برخورد جدی با آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم/ایسنا