مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان اینکه این طرح مقدمه ای برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی است، گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی در حال حاضر در تمام شهرستانهای استان بجز کرمانشاه به اجرا درآمده و با اجرای این طرح عملا مقدمه اجرای طرح نسخه نویسی در شهرستان کرمانشاه هم فراهم خواهد شد.

مظفری به دیگر طرح های الکترونیکی بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمام بیمارستان های دانشگاهی به سامانه “تبادل الکترونیکی اسناد” وصل شده اند و با اتصال به این سامانه نیازی به ارائه دفترچه در بیمارستانها نخواهد بود.

وی افزود: بیمارستانهای غیردانگشاهی هم تا پایان شهریور به این سامانه متصل شده و عملا دیگر نیازی به استفاده از دفترچه در هیچ یک از بیمارستانهای استان نخواهد بود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش مراجعه کنندگان به مراکز بیمه سلامت گفت: در همین راستا بیمه شدگانی که مددجوی بهزیستی بوده و اعتبار دفترچه آنها تا ۳۱ خرداد ماه امسال تمام شده و هنوز برگه سفید در دفترچه خود دارند، دفترچه آنها قابل اعتبار است و می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: بیمه شدگان ایثارگران هم به همین نحو اگر اعتبار دفترچه آنها تا پایان خردادماه امسال تمام شده و هنوز برگه سفید دردفترچه دارند، می‌توانند بدون مراجعه برای تمدید دفترچه، از آن استفاده کنند.

مظفری تاکید کرد: برای بیمه شدگان روستایی و بیمه شدگان بیمه همگانی هم مهلت تمدید شش ماهه در اسفندماه سال گذشته در نظر گرفته شده، به این صورت که دفترچه این افراد بعد از اتمام مهلت اعتبار، تا شش ماه دیگر قابل استفاده است و این افراد می توانند برای یک بار از این مهلت شش ماهه تمدید اعتبار استفاده کنند و پس از آن باید برای گرفته دفترچه جدید اقدام کنند/ایسنا