معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به دستور استاندار مبنی بر حل مشکل تامین آب شهر کرمانشاه از طریق حفر ۱۰ حلقه چاه برای فصل تابستان، افزود: این چاه‌ها عمدتا در مناطق دو و سه شهر احداث می‌شود، زیرا در محلات جنوب شهر کرمانشاه امکان حفر چاه و برداشت جدید چندانی وجود ندارد.

به گفته اسماعیلی، حفر و تجهیز هریک از این چاه‌ها نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه به همراه دارد/ایسنا