وی با تاکید بر اینکه هیچ نظارتی از سوی دولت بر بازار نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغداری نمی‌شود، گفت: دولت به آسانی می تواند بازار نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری را کنترل کند، اما نمی دانم چرا هیچ نظارتی روی بازار نهاده ها نمی‌شود.

مارابی با بیان اینکه دولت باید در همه حال در کنار تولیدکنندگان مرغ باشد، گفت: وقتی دولت در زمان افت شدید قیمت مرغ دست تولیدکننده را نمی گیرد، نباید در زمان افزایش قیمت مرغ هم با چوب و چماق روی سر تولیدکننده را بگیرد.

وی ادامه داد: دولت در شرایط کنونی باید نرخ مرغ را مثل سایر مواد غذایی و از جمله برنج که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری داشته، آزاد کند، در غیراینصورت تولیدکنندگان رمقی برای ادامه تولید نخواهند داشت.

مارابی تاکید کرد: قیمت مرغ باید بر اساس آنالیز قیمت‌ها و به صورت روزانه و ماهانه تعیین شود تا تولیدکنندگان سود متعادل کرده، دچار ورشکستگی نشده و از چرخه تولید خارج نشوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان روانسر با اشاره به بی رمقی تولیدکنندگان مرغ در پی افت و خیزهای قیمت مرغ در بازار گفت: تولیدکنندگان اواخر سال گذشته و اوایل امسال زیان زیادی را متحمل شده و دیگر ظرفیت استرس بیشتر را ندارند/ایسنا