وی اشاره به تصفیه‌خانه‌‌هایی در حال ساخت استان داشت و گفت: در حال حاضر چهار تصفیه‌خانه در حال ساخت داریم عمده‌ترین آن تصفیه‌خانه شهر کرمانشاه است که از سد گاوشان تامین آب می‌شود و زحمت آن با آب منطقه‌ای است که امیدواریم تا پایان سال وارد مدار شود تا بتوانیم شهر کرمانشاه را برای دراز مدت تامین آب کنیم.

وی یادآور شد: مشکل  قطعی آب در شهر کرمانشاه تا زمانی که طرح آبرسانی گاوشان به مرحله بهره‌برداری نرسد، کم و بیش وجود دارد، اما تمام سعی و تلاش ما این است به حداقل برسد/فارس