بهرام نژاد تصریح کرد: فعلا جهت کنترل کرونا محدودیت هایی قرار است اعمال شود و اگر این محدودیت‌ها جواب ندهد در هفته‌های آتی تصمیمات دیگری اخذ خواهد شد که بسته به شرایط بیماری دارد.