اینجا کرمانشاه است ۱۴تیرماه ۱۳۹۹
 پایگاه خبری طلوع_در حالیکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استفاده از ماسک های N95 سوپاپ دار را به علت انتشار ویروس کرونا از طریق بازدم  ناایمن بودن آن در استان ممنوع کرده است داروخانه های شهر اقدام به فروش این نوع کالا می کنند.
🔺️ هیچ گونه نظارتی نیز بر ممنوعیت فروش این کالا صورت نمی گیرد‼️

شهروندان هنگام مراجعه به داروخانه ها و درخواست خرید ماسک با این پاسخ مواجه می شوند:
غیر از ماسک سوپاپ دار ماسک دیگری نداریم. اصلا ماسک نداریم‼️

🔴 از فردا ۱۵ تیرماه استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان کرمانشاه الزامی خواهد شد.
‼️انتظار می رود مسئولین امر جهت حفاظت از سلامت شهروندان نظارت دقیق تری در توزیع و عرضه این کالا داشته باشند.

زهرا صلواتی