شهردار کرمانشاه افرود: از طرفی هر فعالیت و برنامه‌ریزی بدون وجود مدیریت سازمان یافته هماهنگ با مشارکت خود شهروندان راه به جایی نخواهد برد و باعث بی‌نظمی و ازهم گسیختگی زندگی شهری خواهد شد.

دکتر طلوعی با بیان جلوه‌های زندگی اجتماعی در شهرها افزود: از آنجا که شهرها تجلی متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین جلوه زندگی اجتماعی بحساب می آیند، وجود مدیریت شهری با نگاه شهروند مداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت تک تک شهروندان برای رشد و توسعه شهر رکن اصلی و اساسی برای موفقیت شهرداری به حساب می‌آید.

شهردار کرمانشاه در پایان افزود: از نگاهی دیگر شهرداری به عنوان یک نهاد مردمی و عمومی زمانی به سازمان متعالی با ارائه خدمات مطلوب در راستای جذب رضایت جامعه شهروندی تبدیل می شود که با آگاهی از دانشی روز بتواند پاسخگوی نیازهای شهر و همه شهروندان باشد.

زهرا صلواتی