وی تصریح کرد: این میزان درصد نشان می‌دهد فاصله زیادی با یک جامعه ایمن داریم و ضروری است افراد در این شرایط حتما از ماسک استفاده کرده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته باشند/ایسنا