رییس مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تاکید کرد: برای پیشگیری از شیوع کرونا مطابق دستورالعمل های صادره در این آزمون محلی بعنوان باجه امانات وجود ندارد، لذا داوطلبان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافی مانند موبایل، کیف و… خودداری کنند.

مرکز آزمون  سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه تا کنون مجری آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی، آتش نشانی و… در استان بوده است.