کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات در سامانه وزارت کار را ۵ روز تمدید کرد.
براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، برای دریافت این تسهیلات از بانک‌ها در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند می‌باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست/شبکه خبر