معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه در خصوص ابتلای بیشتر مردان به این بیماری در برخی از مقاطع شیوع این بیماری، رفتار آنها در محیط بیرون را عامل موثری در این زمینه دانست و افزود: مردان بیشتر از زنان در محیط بیرون هستند و ابتلای بیشتر آنها به این بیماری نسبت به زنان طبیعی است.

وی افزود: از طرفی این احتمال هست که مردان نسبت به زنان کمتر رعایت نکات ایمنی را داشته و کمتر از ماسک استفاده می کنند، بنابراین بیش از زنان در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند/ایسنا