مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از مشترکین خواست برای جلوگیری از اعمال خاموشی‌ها در مصرف برق صرفه‌جویی داشته باشند و خصوصا در ساعت پیک مصرف کولر آبی را روی دور کند و کولر گازی را در دمای آسایش (۲۵ درجه سانتی‌گراد) قرار دهند/ایسنا