بیاتی خاطرنشان کرد: البته این کاهش پرواز ناشی از کاهش تقاضا بوده و توسط شرکت‌های هواپیمایی اعمال شده است و در فرودگاه کرمانشاه زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعداد پروازها در صورتی که تقاضا باشد، وجود دارد/ایسنا