وی یادآورشد: البته در روزهای اخیر پرونده ثبت ملی شهر دالاهو را با رفع بسیاری از نواقص، تکمیل و به وزارتخانه ارسال کرده‌ایم و منتطر برگزاری نشست داوری در اواخر این ماه هستیم/ایسنا