جلیلیان یکی از تبعات مثبت بالا رفتن شاخص پس انداز بانکی استان را افزایش ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای وام دانست.

آنچنان که مدیر امور شعب بانک ملی استان توضیح داد: هم اکنون بانک ملی به نسبت سایر بانک ها بیشترین بار پرداخت تسهیلات بانکی را به دوش می کشد به گونه ای که در سال ۹۸ بیش از یک سوم کل وام های ازدواج در بانک ملی پرداخت شده است/ایرنا

او آمار کلی وام های پرداختی در سال ۹۸ را بیش از ۲۰۰ هزار فقره اعلام کرد و افزود: بانک ملی همچنین بالاترین سهم پرداختی وام های اشتغال، کمیته امداد و بهزیستی را دارد.