وی با اشاره به همراهی خوب شهروندان در راستای استفاده از ماسک، گفت: بهتر است برای حفظ سلامتی خود از ماسک ساده یا هر نوعی دیگر از ماسک استفاده کنید تا نیازمند به ماسک‌های اکسیژن در بیمارستان‌ها نشوید.

محمدی در پایان از مردم خواست در مجالس عزا و عروسی برای جلوگیری از چرخه انتقال ویروس کرونا شرکت نکنند و افزود: شرکت در اجتماعات به خصوص در فضای بسته بسیار خطرناک است و کافی است تنها یک نفر دناقل کرونا باشد تا سلامتی تک تک افراد شرکت‌کننده را تهدید کند/فارس