وی با اشاره به پروسه‌ زمانبر جذب این اعتبار افزود: شهرداری، شورای اسلامی شهر، استانداری، سازمان شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بانک سپه در این مساله نقش داشته اند.

دکتر طلوعی توضیح داد: اعتبار جذب شده مذکور از محل اعتبارات و بودجه سال ۹۸ کشور تخصیص داده شده و جذب کامل این اعتبار تا تکمیل نهایی پروژه‌ها ادامه خواهد داشت.

شهردار کرمانشاه در پایان با تاکید به اهمیت اوراق مشارکت در انجام پروژه های عمرانی افزود: کرمانشاه پنجمین شهرداری کشور است که توانسته با هماهنگی بانک و مجموعه دولت این اعتبار را جذب نماید.